Uprawnienia

  • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzędzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczenia
  • Uprawnienia eksploatacyjne "E" w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia wraz z pomiarami
  • Uprawnienia dozorowe "D" w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia wraz z pomiarami.